Proboszcz
Ks. mgr  Piotr Michniak

 

Wikariusz
Ks. mgr Wojciech Węglowski