Pod okiem pana organisty w naszej parafii działa scholka, która swoim śpiewem upiększa naszą liturgię.