Poprzedni proboszczowie:

Ks. mgr Zygmunt Warzecha, RM, ur. 1957, wyświęcony 1982, proboszcz od 12.12.1989 do 01.02.1993

Ks. lic. Ryszard Radoń, RM, ur. 1950, wyświęcony 1974, proboszcz od 01.02.1993 do 20.08.2006


Poprzedni wikariusze:

Ks. mgr Stanisław Góral, ur. 1964, wyświęcony 1990, wikariusz w latach 1990-1993

Ks. mgr Marek Sobota, ur. 1967, wyświęcony 1993, wikariusz w latach 1993-1996

Ks. mgr Janusz Czajka, ur. 1971, wyświęcony 1996, wikariusz w latach 1996-1999

Ks. mgr Krzysztof Nowak, ur. 1974, wyświęcony 1999, wikariusz w latach 1999-2001

Ks. mgr Paweł Obiedziński, ur. 1976, wyświęcony 2001, wikariusz w latach 2001-2003

Ks. mgr Krzysztof Tworzydło, ur. 1974, wyświęcony 2001, wikariusz w latach 2003-2006

Ks. mgr Tomasz Gołąbek, ur. 1978, wyświęcony 2003, wikariusz w latach 2006-2010

Ks. mgr Tomasz Gomulec, ur. 1982, wyświęcony 2007, wikariusz w latach 2010-2015