Poprzedni proboszczowie:

Ks. mgr Zygmunt Warzecha, RM, ur. 1957, wyświęcony 1982, proboszcz od 12.12.1989 do 01.02.1993

Ks. lic. Ryszard Radoń, RM, ur. 1950, wyświęcony 1974, proboszcz od 01.02.1993 do 20.08.2006

Ks. mgr Andrzej Mikulski, ur. 1957, wyświęcony 1982, proboszcz od 20.08.2006 do 14.08.2021


Poprzedni wikariusze:

Ks. mgr Stanisław Góral, ur. 1964, wyświęcony 1990, wikariusz w latach 1990-1993

Ks. mgr Marek Sobota, ur. 1967, wyświęcony 1993, wikariusz w latach 1993-1996

Ks. mgr Janusz Czajka, ur. 1971, wyświęcony 1996, wikariusz w latach 1996-1999

Ks. mgr Krzysztof Nowak, ur. 1974, wyświęcony 1999, wikariusz w latach 1999-2001

Ks. mgr Paweł Obiedziński, ur. 1976, wyświęcony 2001, wikariusz w latach 2001-2003

Ks. mgr Krzysztof Tworzydło, ur. 1974, wyświęcony 2001, wikariusz w latach 2003-2006

Ks. mgr Tomasz Gołąbek, ur. 1978, wyświęcony 2003, wikariusz w latach 2006-2010

Ks. mgr Tomasz Gomulec, ur. 1982, wyświęcony 2007, wikariusz w latach 2010-2015

Ks. mgr Robert Maślak , ur. 1989, wyświęcony 2014, wikariusz w latach 2015 - 2017

Ks. mgr lic. Adam Bezak, ur.1976, wyświęcony 2003, wikariusz w latach 2017 - 2018

Ks. mgr Piotr Bober, ur. 1978, wyświęcony 2005, wikariusz w latach 2018 - 2021

Ks. mgr lic. Adrian Fyda, ur. 1992, wyświęcony 2018, wiakariusz w latach 2021 - 2022