Drodzy Parafianie

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 15.10.2020 na podstawie Dekretu Ks. Biskupa Ordynariusza od dnia 16. 10. 2020 r.  obowiązują następujące zmiany:

 1. Przede wszystkim ożywiajmy naszą modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Dołączajmy tę intencję do modlitwy różańcowej i modlitwy powszechnej we Mszy św. Warto nadal przywoływać w modlitwie eucharystycznej wstawiennictwa św. Szymona z Lipnicy oraz powrócić do śpiewania suplikacji.

 

 1. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4m2w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”) ponownie udzielam na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcam do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54).

 

 1. Przy uwzględnieniu przepisu, że na 4 m2 powierzchni w strefie żółtej może znajdować się 1 osoba, w naszym kościele o powierzchni 680 m2 może znajdować się jednocześnie 170 osób.

 

 

 1. Przypominam, że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasłonięte usta i nos. Ten obowiązek dotyczy także członków LSO asystujących przy ołtarzu, osób zbierających składkę, a także kapłanów uczestniczących w większych koncelebrach (np. podczas pogrzebów). Wskazane byłoby również zakładanie maseczki na czas posługi w konfesjonale i udzielania Komunii św., jednak nie ma takiego obowiązku, gdyż osoby sprawujące kult religijny są z niego wyłączone. Przypominam, że osoby przyjmujące interesantów w kancelarii parafialnej oraz posługujące w ramach parafialnych bibliotek, poradni itp. również powinny mieć zasłonięte usta i nos.

 

 1. Kościół jest przestrzenią publiczną, więc zajmujemy w nim miejsce respektując przepis o bezpiecznej odległości i używając maseczki.
 2. Każdego dnia łączymy się w modlitwie z wszystkimi parafianami i wszystkich polecamy miłosiernemu Bogu. I prosimy gorąco Pana Boga o ustanie epidemii, byśmy możliwie szybko mogli wrócić do normalnego życia, jednak przemienieni przez Boga, umocnieni i silniejsi w wierze, nadziei i miłości.
 3. Wszystkim z serca błogosławimy i prosimy o modlitwę.

                                                                                     Ks. Proboszcz

 

 

            

                       29 Niedziela Zwykła - 18.10.2020

 

 1. Przeżywamy dziś 29 Niedzielę zwykłą w ciągu roku. Msze św. jak zwyczajnie o godz. 00, 9.00, 11.00. Nabożeństwo różańcowe dziś po południu o godz. 16.00 i Msza św. Dziś o godz. 11.00 Msza św. z kazaniem dla dzieci. Serdecznie zapraszamy.

 

 1. W dniu dzisiejszym przeżywamy Światowy Dzień Misyjny jako patronalny dzień Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, który rozpoczyna Tydzień Misyjny. Dzisiejsza składka na tacę przeznaczona jest do dyspozycji Ojca Świętego na cele misyjne. Bóg zapłać za ofiarność!

 

 1. W związku z publicznymi inicjatywami krytycznymi wobec Komunii Świętej na rękę Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski wydała stosowny komunikat. Przypomina w nim, że główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust, jednak "nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodziwe, niewłaściwe, złe lub grzeszne". Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią tego komunikatu, który jest umieszczony na stronie internetowej naszej parafii.

 

 1. Nabożeństwo różańcowe w niedziele o godz. 16.00 i Msza św., natomiast w dni powszednie o godz. 17.00, a po nim Msza św. We wtorek i czwartek Msza św. także rano o 6.30

 

 1. W ciągu tygodnia w liturgii wspominamy:

               we wtorek –  św. Jana Kantego

               w  czwartek – Św. Jana Pawła II, papieża

 

 1. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia zwłaszcza pracownikom Służby Zdrowia składam serdeczne życzenia i zapraszam do udziału we Mszy Św., by za wstawiennictwem Świętych Patronów wypraszać potrzebne łaski.

 

 1. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w ostatnim tygodniu prowadzili Różaniec. W tym tygodniu bardzo proszę, by  Różaniec poprowadziły Róże Różańcowe:

                 Poniedziałek     -    Róża P. Aliny Mendel

                 Wtorek              -    Róża P. Stanisławy Kuklińskiej

                 Środa                 -   Róża P. Janiny Kawula

                 Czwartek           -   Róża św. Jana Pawła II

                 Piątek                -    Róża P. Romana Niedźwieckiego

                 Sobota                -   Róża Misyjna P. Barbary Marecik

 

 1. Z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Msze św. w niedzielę o tych samych godzinach, ale według czasu zimowego.

 

 1. Bardzo serdecznie dziękuję osobom za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu i za ofiarę pieniężną. Bóg zapłać! Od  poniedziałku bardzo proszę, aby troskę o kościół przejęły rodziny z ulicy Topolowej 89  - 99.

 

 1. Obok prasy katolickiej są wyłożone kartki na wypominki roczne i listopadowe. Można je składać w zakrystii i w kancelarii. Są one wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej księdze życia. Modlimy się, aby zmarli zostali uwolnieni od grzechów i kar za grzechy należnych i mogli wejść do nieba. W intencji zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych modlimy się podczas oktawy Wszystkich Świętych, polecamy ich także podczas modlitwy różańcowej w miesiącu listopadzie. W wypominkach całorocznych modlimy się za zmarłych w każdą niedzielę przed Mszą świętą  o godz. 7.00, 9.00 i 11.00.

 

 1. Prasa katolicka: „Gość Niedzielny” w którym warto przeczytać : o tym, że pandemia osłabiła przede wszystkim tych ludzi, którzy przychodzili do kościoła kulturowo, zwyczajowo, z rozpędu. O budowaniu wspólnoty parafialnej, jej zadaniach ewangelizacyjnych oraz najważniejszym wyzwaniu duszpasterskim mówi ks. Wiesław Kamiński.

 

 1. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Zanieśmy naszym bliskim zmarłym przede wszystkim pomoc duchową, a objawi się ona w modlitwie, przyjętej Komunii św., ofiarowaniu zyskanego odpustu za naszych zmarłych, wypominkach, czy zamówieniu mszy św. Tego oczekują nasi zmarli, i to jesteśmy im winni. Wielka ilość kwiatów i zniczy nie pomoże naszym zmarłym w dojściu do zbawienia. Dlatego serdecznie prosimy, aby już w tym tygodniu korzystać ze spowiedzi świętej pół godziny przed różańcem i w czasie różańca. Równocześnie prosimy, aby na cmentarzu uporządkować groby naszych najbliższych.