Ośrodek Wsparcia Dziennego przy parafii Świętego Brata Alberta w Zgłobicach działa od 1.XII.2003 r. w najbliższym środowisku lokalnym dziecka. Do Ośrodka uczęszczają dzieci z klas od I do VI Szkoły Podstawowej w Zgłobicach i z pobliskich miejscowości.
Czas pracy placówki dostosowano do potrzeb dzieci i rodziny. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00, a w okresie wolnym od nauki szkolnej - od godziny 9.00 do 13.00. Przez godzinę pobytu dzieci odrabiają zadania i uczą się. Później uczestniczą w organizowanych przez wychowawców zajęciach grupowych. Prowadzona jest terapia logopedyczna oraz nauka języka angielskiego. Wraz z dziećmi przyrządzamy posiłek, a ostatnią godzinę przeznaczamy na wspólne rozmowy, gry, zabawy i porządkowanie pomieszczeń. Po zapoznaniu się z historią dziecka, jego możliwościami i słabymi stronami opracowywany jest indywidualny plan pracy. Poprzez naszą działalność pomagamy rodzinie w pracy wychowawczej i dzieciom w doskonaleniu swej osobowości.

Działalność Ośrodka Wsparcia Dziennego polega na realizacji zadań zawartych w Regulaminie i Rocznym Planie Pracy a w szczególności:

  • pomoc dziecku w pokonywaniu trudności w nauce i uzyskaniu promocji do klasy wyższej,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
  • wdrażanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego,
  • kształtowanie właściwego stosunku i motywacji do nauki i pracy,
  • podnoszenie kultury osobistej eliminowanie agresji oraz innych negatywnych zachowań,
  • współpraca z rodziną, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  • spotkania z rodzicami,
  • zapewnienie ciepłego posiłku,
  • organizowanie wyjazdu wakacyjnego, przygotowywanie dla dzieci drobnych prezentów.Zapisy do OWD odbywają się przez cały rok kalendarzowy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Ks. Proboszcz, Ks. Katecheta,
wychowawcy oraz wolontariusze.